Circular No. 48/20: Invitation to apply for Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim Panelship

On the request of Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim [“YPKDT”], members of the State Bar are invited to apply for placement onto YPKDT’s panel of lawyers. 

YPKDT intends to launch its Skim Bantuan Guaman Wanita Negeri Johor in the year 2021. The objective of this scheme to provide legal services to women in the B40 bracket in civil matrimonial proceedings by way of joint petitions.

Extracts of YPKDT’s GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SKIM BANTUAN GUAMAN WANITA NEGERI JOHOR 2020 are reproduced below.

Requirements

5.14.1    Mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan sivil atau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang undang-undang kekeluargaan bukan muslim.

5.14.2    Memiliki tauliah guaman dan merupakan peguam yang berdaftar di bawah Jawatankuasa Peguam Negeri Johor (Bar Council).

5.14.3    Bersedia menerima keputusan dan apa sahaja kelulusan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Jawatankuasa Bantuan Guaman Wanita Negeri Johor.

5.14.4    Bersetuju dengan syarat-syarat dan bersedia untuk patuh kepada peraturan-peraturan yang akan telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Skim Bantuan Guaman Wanita Negeri Johor.

5.14.5    Yuran Skim Bantuan Guaman wanita Negeri Johor akan dibayar kepada peguam panel yang berkenaan setelah sesuatu kes selesai dengan apa jua perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah.

5.14.6    Sekiranya didapati berlaku ketidak jujuran seperti pemalsuan dokumen semasa prosiding berjalan, maka pihak Jawatankuasa Bantuan Guaman Wanita Negeri Johor mempunyai kuasa untuk membatalkan perwakilan bagi pihak anak guam dan pemohonan terbatal.

Duties And Responsibilitie of Panel Lawyer

5.15.1    Membantu anak guam menyelesaikan masalah tuntutan atau permohonan di Mahkamah.

5.15.2    Memberi khidmat guaman kepada golongan yang kurang berkemampuan dalam membuat tuntutan dan permohonan di Mahkamah.

5.15.3    Menjaga kebajikan dan keselamatan anak guam sepanjang prosiding mahkamah berjalan.

5.15.4    Memberi khidmat guaman dengan penuh bertanggungjawab tanpa memberi tekanan dan bebanan kepada anak guam.

5.15.5    Sentiasa menjaga etika dan tingkahlaku sebagai peguam sivil ketika memberi khidmat guaman kepada anak guam.

5.15.6    Membantu dalam penyediaan dokumen serta apa juga pembuktian yang diperlukan termasuk menyediakan saksi dan sebagainya.

Fee Rate

5.18.1    Kadar bayaran bagi peguam panel yang dilantik adalah berjumlah RM3,500.00 bagi satu-satu kes yang dikendalikan sehingga selesai.

As the appointment to said panel is restricted to 20, the selection will be on a first come, first served basis.

Kindly return the attached Application Form to the Johore Bar Secretariat at secretariat@johorebar.org.my on or before 21st September 2020 (Monday).

SHAHAREEN BEGUM BINTI ABDUL SUBHAN

CHAIRMAN

Print Friendly, PDF & Email